Provence - busOrange - Arles - St. Rémy-de-Provence - Les Baux de-Provence - Avignon - Pont du Gard - Nimes - NP Camargue - Aigues-Mortes - Les Stes-Maries-de-la Mer - Vaucluse - Gordes - klášter Sénanque - Roussillon - Aix en Provence - Marseille

Provence - symbol léta, prázdnin, relaxace. Provence, to je sluncem zalitá krajina s platany a cypřiši, provoněná rozmarýnem, tymiánem a modrající se levandulí. Ze zdejší krajiny čerpali inspiraci věhlasní umělci a spisovatelé, jako Van Gogh, Picasso, Scott Fitzgerald či Pagnol. Původní ligurské osídlení vystřídaly civilizace Keltů, Řeků a Římanů, po nichž tu zůstala vzácná architektonická díla. Zamilujte si Provence s námi!

Doprava: autokarem

Nástupní a svozová místa v ČR zdarma Praha, Plzeň, Brno, Svitavy, Litomyšl, V.Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady

Ubytování: hotel

Ubytování je zajištěno v hotelech ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce bez slevy.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách, tranzit Německem do Francie.
2. den: Orange, středisko obchodu s olivami, medem, hroznovým vínem a lanýži. Krátká prohlídka města vč. Římského divadla. Následuje město Van Gogha Arles (UNESCO), klikaté uličky, stinná náměstí, barevné domy, prohlídka starobylé Arelate, v antických dobách nazývané „Římem Galie“, se zachovalou arénou, Konstantinovými lázněmi, kostelem St. Trophime s přilehlým opatstvím z období románské provensálské školy, Goghova nemocnice. Les Alyscamps, galsko-římská nekropole s torzy středověkých náhrobků známá z děl Danteho, van Gogha či Gauguina. Odjezd na ubytování 3 noci v termínu 22.6. v Arles, 3.7. v Nimes.
3. den: Turistický magnet Provence opevněné kamenné Les Baux de Provence, městečko na vápencovém ostrohu, městečko řemesel, překrásné výhledy na pohoří Alpilles, náhorní plošina s rozvalinami hradu, citadela Les Baux, Carrieres des Lumieres. Pokračujeme panoramatickou jízdou pohořím Alpilles do rodiště Nostradama St. Rémy de Provence, malebné městečko s pestrou minulostí, římské Glanum, Goghův klášter, vzácný antický kenotaf a vítězný oblouk, navštívíme bývalý klášter Saint-Paul-de-Mausole, kde se léčil V. van Gogh. Jedno z nejvíce fascinujících měst jižní Francie papežský Avignon s největším gotickým evropským palácem - prohlídka opevněného města, papežský palác Palais des Papes, slavný most St.-Bénézet, ve volném čase fakult. projížďka lodí po Rhoně do Villeneuve-les Avignon, možnost zakoupit vynikající víno Cote du Rhone nebo růžové čokoládové koule papaline d´Avignon. Návrat na ubytování.
4. den: Prohlídka Pont du Gard, největší dochovaná část římského akvaduktu v Evropě. Nimes s elegantním římským chrámem Maison Carrée a skvělou římskou arénou – dvě nejzachovalejší památky této doby na světě. Průjezd Národním parkem Camargue, přírodní rezervace v deltě Rhony, druhý největší mokřad Evropy, plameňáci, divocí koně. Návštěva městečka Aigues-Mortes, středověký přístav obepnutý mohutnými hradbami, odkud vyplouval Ludvík IX. Svatý na křížové výpravy. Pro zájemce návštěva ornitologické rezervace, pozorování nejen plameňáků v jejich přirozeném prostředí. Saintes Maries de la Mer romantická vesnice, přímořské letovisko, koupání. Návrat na ubytování.
5. den: Celodenní výlet na náhorní plošinu Vaucluse, obrovské vápencové pohoří patřící k nejpřitažlivějším oblastem Provence, kde se snoubí bujná příroda s malebnými vesnicemi. Fotogenické Gordes, jedno z nejhezčích městeček trůnících na skále, románský klášter Sénanque s kvetoucími lány levandule, Roussillon, bizarní barevné skalní formace, okrové domy, naleziště malířských hlinek. Fakultativní návštěva muzea levandule Le Chateau Du Bois. O levanduli se tu dozvíte vše. Muzeum založil Georges Lincelé, jehož rodina už po pět generací provozuje velkou levandulovou farmu. Jejich firma Le Chateau du Bois obstará ročně desetinu celofrancouzské produkce esenciálních olejů z pravé levandule. Odjezd na ubytování v okolí Aix en Provence.
6. den: Aix en Provence, krátce navštívíme město Paula Cézanna, katedrála Saint Sauveur, možnost navštívit pravé provensálské trhy, platanová alej Cours Mirabeau. Marseille, největší město Provence, projdeme se starým přístavem, prohlédneme si mj. chrám Notre-Dame de la Garde, odkud se nám otevře nezapomenutelné panorama, starou rybářskou čtvrť Le Panier, variantně fakultativně vyjedeme na Chateau d´If. Večer si můžeme pochutnat na bujabéze. Odjezd do ČR.
7. den: Návrat do ČR v poledních hodinách.

03.07. - 09.07.20 pátek - čtvrtek
snídaně autokarem (Praha)
10 790 Kč
cena za 7 dní (4 noci)
(TourOperátor: IDEAL - TOUR PRAHA, s.r.o.)

Cena zahrnuje

  • 4 ubytování
  • 4 snídaně
  • dopravu luxusním autokarem
  • služby českého průvodce
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

  • vstupy, místní dopravu, pobytové taxy, fakultativní služby cca 60 EUR
  • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 12500 Kč (příplatek: 270 Kč)
  • jednolůžkový pokoj (příplatek: 3300 Kč)
  • svoz Olomouc (příplatek: 250 Kč)